Kredi İçin Gerekli Belgeler

Kredi başvurusu sırasında istenen belge ve bilgiler kredi talep edilecek kuruluşa göre değişmektedir. Ancak kredi başvurusu ile ilgili istenen belge ve bilgileri yine de kabataslak olarak şu şekilde sıralayabiliriz.

ÜCRETLİ ÇALIŞAN OLMANIZ HALİNDE

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Maaş bordrosu fotokopisi (son aya ait ) veya şirket yetkililerince kaşelenmiş / imzalanmış aylık gelir yazısı,
 • Maaş yazısını imzalayan şirket yetkililerinin imza sirküleri fotokopisi,
 • Noter tasdikli imza beyannamesi
 • Beyan edilen adresin doğruluğunun teyidi için, kredi başvurularında aşağıdaki evraklardan birisinin gönderilmesi mecburidir.

– Yerleşim yeri belgesi (ikametgah), veya

– İlgili adına son 3 ay içinde düzenlenmiş elektrik, su, doğalgaz, telefon faturalarından biri, veya

– Herhangi bir kamu kurumu tarafından verilen belge

 

Serbest Çalışan Olmanız Halinde

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Vergi Levhası fotokopisi,
 • Noter tasdikli imza beyannamesi,
 • Gelir belgesi ( Serbest İşletme Hesap Özeti Fotokopisi ).
 • Beyan edilen adresin doğruluğunun teyidi için, kredi başvurularında aşağıdaki evraklardan birisinin gönderilmesi mecburidir.

– Yerleşim yeri belgesi (ikametgah), veya

– İlgili adına son 3 ay içinde düzenlenmiş elektrik, su, doğalgaz, telefon faturalarından biri, veya

– Herhangi bir kamu kurumu tarafından verilen belge

 

Emekli Olmanız Halinde

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Noter tasdikli imza beyannamesi,
 • Emekli maaşının yattığı banka hesap cüzdanı fotokopisi.
 • Beyan edilen adresin doğruluğunun teyidi için, kredi başvurularında aşağıdaki evraklardan birisinin gönderilmesi mecburidir.

– Yerleşim yeri belgesi (ikametgah), veya

– İlgili adına son 3 ay içinde düzenlenmiş elektrik, su, doğalgaz, telefon faturalarından biri, veya

– Herhangi bir kamu kurumu tarafından verilen belge

 

Tüzel Firma Sahibi Olmanız Halinde

 • Ortaklara ait nüfus cüzdanı fotokopileri,
 • Vergi levhası fotokopisi,
 • Sicil Gazetesi fotokopisi (Şirketin kuruluşunu, ortaklık yapısını ve değişiklik varsa son durumunu gösteren),
 • Güncel noter tasdikli imza sirküleri,
 • Vergi dairesince (veya yeminli mali muşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir) onaylanmış son yıla ait bilanço ve gelir tablosu fotokopisi (Ancak, filo kredisi başvurularında, son üç yıla ait bilanço ve gelir tablosu gerekmektedir),
 • Son döneme ait detay mizan fotokopisi.
 • Ticaret siciline tescile dair belgeler

Share This Post

Recent Articles

Leave a Reply

© 2018 Kredi Başvuruları. All rights reserved. Site Admin · Entries RSS · Comments RSS
Powered by WordPress · Designed by Theme Junkie